Descrierea proiectului

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este promovarea cooperării actorilor din domeniul producției de lactate și a produselor acestora, în scopul comercializării prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Crearea și dezvoltarea piețelor locale exclusiv prin lanțuri scurte de aprovizionare a produselor lactate bio-montane.
  2. Activități de promovare pentru produse lactate bio-montane și crearea unui brand al acestora: Alb de Răcătău – Lactate mai cu moț.
  3. Organizarea a 6 evenimente în zonele de producție sau în apropierea acestora, pentru a facilita accesul pe o piață mai largă a producătorilor de lactate din zona Măguri-Răcătău și a produselor derivate ale acestora. De asemenea, prin intermediul acestor evenimente se vizează informarea și educarea potențialilor consumatori și interacțiunea directă cu producătorii.

Ce ne propunem prin acest proiect

Prin intermediul acestui proiect ne propunem să lărgim piața de desfacere a produselor lactate din lapte de vacă, din zona Măguri-Răcătău, județul Cluj. Prin intermediul analizei de piață ne propunem realizarea de evenimente prin care producătorii vor interacționa cu clienții, iar aceștia din urmă vor avea oportunitatea să cunoască produsele locale, chiar să participe la sesiuni de degustări. Fiind vorba de produse locale, sănătoase, unul dintre obiectivele proiectului va fi implicare elevilor. Acestora le vor fi prezentate beneficiile unei alimentații sănătoase, provenite din surse sigure, fără aditivi, bazate pe valori nutriționale ridicate. În acest fel, piața se va lărgi, ajungând la de la elevi la părinții acestora. Comercializarea va avea loc și la târguri locale, târguri de profil, în marile centre urbane, respectiv Cluj-Napoca.

Proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
sM 16.4 – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol.
PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.